Majaloppet

Maja Junior har tagit över efter sin mamma Maja som gått i pension.

Årets Majalopp är på grund av Coronaviruset skjutet på framtiden. Vi hoppas kunna genomföra detta senare i höst. Mer info kommer längre fram här och på Stora Holmens hemsida.
Majaloppet är ett litet löplopp (500 alt. 1 100 meter) för barn mellan 2 – 10 år.
Årets nyhet (test): Stafett för barn 8-12 år.
Två anmälda barn/lag som springer två varv var växelvis (1 100 m/varv).

Tanken är att man skall tycka att det är kul att vara med och att det skall sporra till framtida motion och intresse. Majaloppet drivs ideellt och i samarbete med Stora Holmen som är huvudsponsor av loppet. Anmälningsavgiften är medvetet låg för att det inte skall finnas ekonomiska hinder att deltaga. Blir det ett överskott efter inköp av nummerlappar, medaljer etc skänks detta oavkortat till barnrelaterad välgörenhet. I år till lekterapin på USÖ. Ta med dina barn eller barnbarn och gläds med dem när dom kommer i mål.
I barnens värld är allting stort och att få sin medalj efter avverkade 500,
1 100 eller 2 x 1 100 meter kan vara en början till något mycket större.
Välkomna!

Loppet äger rum söndagen den xxxx 2020

Starttider:
500 m kl 12.00
1 100 m kl 13.00
Stafett: kl 13.45
Gemensam uppvärmning sker 10 minuter innan start.

Kostnad: 60 kr / barn (Maximalt 300 startande)
Kostnad stafett: 100 kr / lag (minst 5 startande lag)
Senaste anmälningsdag är torsdagen den xxxx. Efteranmälan kan göras tävlingsdagen på Stora Holmen om det finns platser kvar.

Nummerlappar: Hämtas ut i sekretariatet på Stora Holmen från klockan 10.00 på tävlingsdagen. Dessa får barnen behålla.