Anmälan

Anmälan och betalning:
Vi öppnar för anmälan 2020-XX-XX. I samband med betalning blir barnet anmält. Betalningen sker via swish.
Vid 500 m alt 1 100 m var god skriv barnets för- och efternamn + distans vid betalningen.
Vid anmälan till stafett var god skriv stafett samt barnens för- och efternamn.
Telefonnummer: 073-xxxxxxxx Anna-Christine Hagsten

På tävlingsdagen kan man endast i mån av plats anmäla sig i sekretariatet mellan kl. 10-11.30.